THANH TRA
Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Ngày đăng: 24/7/2015
Thanh tra Sở làm việc tại Viễn thông Ninh Bình - Ảnh: MN
Trong những năm qua, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, đảm bảo số lượng, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thanh tra đã làm tốt công tác phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, các ngành chức năng có liên quan trong tỉnh tổ chức, triển khai các cuộc thanh tra chuyên ngành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Qua các cuộc thanh tra đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất mức độ, nguyên nhân vi phạm; việc xử lý đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời được các tổ chức và cá nhân đồng tình, từng bước khắc phục tình trạng thanh tra tràn lan, chạy theo số lượng, làm lướt, nội dung thanh tra đơn giản, né tránh những đối tượng, những vấn đề khó khăn, phức tạp. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các đơn vị là đối tượng được thanh tra chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị thanh tra. Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội.

Thanh tra Sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tận tụy với công việc, gương mẫu công tác, giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công (thanh tra chấp hành chính sách pháp luật và phòng chống tham nhũng) có trọng tâm, trọng điểm, đúng với tình hình thực tế và thường xuyên có những giải pháp mới để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; thanh tra chuyên ngành chính sách pháp luật.
Từ năm 2005 đến 2015, Thanh tra Sở đã triển khai 79 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.427 đối tượng. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông  đối với các tổ chức và cá nhân 186  đối tượng. Xử phạt 182.200.000 đồng. Tịch thu 341 sim đã kích hoạt đăng ký thông tin; Thu hồi 1.324 xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao giúp Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cụ thể: Tổng hợp báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại 03 đơn vị. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị trên tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như việc: thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai chiến lược quốc gia về PCTN, chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN, việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn ...

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng được kiểm tra, từng bước nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và nhân dân, đồng thời cơ bản giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp và khách hàng, thúc đẩy việc thực hiện nếp sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông./.

Đăng Khoa
 

Các tin khác
Quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử
Công tác thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước
Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Kết quả 5 năm thanh tra hoạt động phòng, chống in lậu
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 77%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4662608
Số người trực tuyến:502
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn