CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Kế hoạch xây dựng Bộ TT&TT điện tử đến năm 2020
Ngày đăng: 26/9/2016
 Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1629/QĐ-BTTTT bổ sung 19 nhiệm vụ vào Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước với mục tiêu xây dựng Bộ thông tin và Truyền thông  điện tử giai đoạn 2016 - 2020.
 

 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016 - 2020 được Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt nhằm đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ TT&TT để rút ngắn quy trình và giảm thời gian, chi phí xử lý công việc, đẩy mạnh tính hiệu lực, hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ của các đơn vị thuộc Bộ; Quản lý, cung cấp đầy đủ, đúng quy định thông tin và dịch vụ công chất lượng cao theo hướng sử dụng văn bản điện tử và xử lý các giao dịch, hồ sơ trên môi trường mạng. Qua đó giảm số lần người dân, doanh nghiệp phải đến thực hiện trực tiếp thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, thúc đẩy hoạt động giám sát hoạt động quản lý nhà nước. 

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu thực hiện đầy đủ, thành công các nhiệm vụ, giải pháp giao cho Bộ TT&TT tại Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định 1819 ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

 Các nhiệm vụ bổ sung theo 6 nhóm, bao gồm: Xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Bộ TT&TT; Hoạt động Ban điều hành/ Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về CNTT; Thiết lập, vận hành, duy trì hạ tầng kỹ thuật Bộ điện tử; Tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền; Thực hiện hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị.

Các nhiệm vụ mới được bổ sung cụ thể là xây dựng kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; Cập nhật, hướng dẫn, duy trì và giám sát triển khai Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; Quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng mạng WAN của Bộ; thiết lập bổ sung các kênh truyền từ trụ sở Bộ đến các cơ quan, đơn vị hiện chưa kết nối; Thực hiện quy hoạch, điều chỉnh và duy trì hoạt động các máy chủ, các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin hiện có của các cơ quan, đơn vị  tập trung tại các Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ; Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Bộ TT&TT; Hoàn thiện hạ tầng CNTT tạo nền tảng phát triển Bộ TT&TT điện tử. 

Bên cạnh đó, còn có nhiệm vụ: Kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành với Văn phòng Chính phủ; Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên Cổng thông tin điện tử của Bộ, liên thông với Cổng thông tin một cửa của Quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia; Kết nối, chia sẻ thông tin từ trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống điều hành, tác nghiệp nội bộ của các đơn vị với Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Ngoài ra, còn có 2 nhiệm vụ Hoạt động Ban điều hành/ Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về CNTT; và Tuyên truyền ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT điện tử, Kiến trúc Chính phủ điện tử./.

 Thảo Anh

 

 

 

Các tin khác
Nguy cơ sự cố mất an toàn thông tin mạng do IoT đang gia tăng nhanh chóng
Sẽ quyết liệt trong xây dựng Chính phủ điện tử
Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin
Hội nghị về sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng nội địa và đánh giá tình hình lây nhiễm phần mềm độc hại tại...
Tập huấn an toàn an ninh thông tin
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 29°C
Thấp nhất: 22°C
Độ ẩm: 73%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4488836
Số người trực tuyến:441
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn