CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Từng bước tiến tới xây dựng chính quyền điện tử
Ngày đăng: 9/2/2017
 Những năm qua, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các cấp luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin  vào hoạt động các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy cải cách, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 Nhằm thúc đẩy việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn. Trên cơ sở đó, cơ sở hạ tầng CNTT được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin tại các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Có 100% đơn vị có mạng nội bộ LAN, tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức toàn tỉnh đạt 93%; Tỷ lệ các đơn vị được kết nối Internet bằng băng thông rộng (ADSL): 26/26 đơn vị đã có kết nối Internet tốc độ cao ADSL và sử dụng mạng truyền sô liệu chuyên dùng đạt 100% ; Tổng số máy chủ tại các cơ quan nhà nước là 62 máy; Tổng số máy trạm của các cơ quan nhà nước trong tỉnh là 2.215 máy; Hệ thống mạng truyền dẫn hiện đã kết nối và lắp đặt thiết bị đầu cuối cho tất cả các cơ quan nhà nước trong tỉnh bằng đường truyền cáp quang. Một số đơn vị đã trạng bị các thiết bị hạ tầng cho công tác đảm bảo an toàn thông tin của đơn vị Router, firewall (Trung tâm TTHDL của tỉnh có thêm các thiết bị đảm bảo an ninh mạng như firewall Pix 515E, thiết bị định tuyến Router Cisco 2500, Cisco1700; UBND thành phố Ninh Bình, Sở Kế hoach và Đầu tư, Sở Y tế đã trang bị firewall).

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của các đơn vị được quan tâm thực hiện thường xuyên trên hệ thống phần mềm chỉ đạo điều hành công việc của UBND tỉnh và Hệ thống phần mềm quản lý văn bản của tỉnh, từ đó đã dần hình thành nền tảng tiến tới một nền hành chính điện tử. Đến ngày 30/11/2016, đã có 26/26 đơn vị sử dụng phần mềm QLVB. Đã được cung cấp hơn 97% hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp với tên địa chỉ hộp thư là xxx@ninhbinh.gov.vn. Hệ thống chữ ký điện tử được triển khai, cài đặt, cấp cho 76 cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ công trực tuyến hiện cung cấp trên Cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị: 1444 thủ tục. Trong đó: Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2: 1.362 thủ tục; Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 82. Hiện nay, trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh có 62 hệ thống thông tin (HTTT) và cơ sở dữ liệu (CSDL) được các các Bộ, ngành và các đơn vị, trong đó có 57 HTTT/CSDL các Bộ triển khai tại địa phương, 05 HTTT/CSDL địa phương tự triển khai.

Để thực hiện triển khai chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình phù hợp với Khung kiến trúc chính phủ điện tử, trong thời gian tới cần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 04/02/2016 về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh xác định: Trong năm 2017, 100% các cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cấp hộp thư điện tử công vụ phải thường xuyên sử dụng, truy cập ít nhất 1 lần/ngày. Tập trung xây dựng các hệ thống thông tin thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình phải được ký số của cơ quan trước khi cập nhật trên mạng internet. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với việc xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng, phát triển CNTT, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT, viễn thông kết nối liên thông các hệ thống thông tin, triển khai ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước đảm bảo thiết thực, có hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực CNTT, triển khai các giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin./.

TD

 
Các tin khác
Hội nghị về sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng nội địa và đánh giá tình hình lây nhiễm phần mềm độc hại tại...
Tập huấn an toàn an ninh thông tin
Họp Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Phổ biến Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ TT&TT
Hội nghị xuất khẩu dịch vụ CNTT 2017
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 22°C
Cao nhất: 23°C
Thấp nhất: 18°C
Độ ẩm: 76%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4343545
Số người trực tuyến:495
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn