Tin tức- Sự kiện
Gặp mặt ngày truyền thống ngành Thông tin & Truyền thông Việt Nam
Ngày đăng: 29/8/2017
Đ/c: Lâm Văn Toàn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi gặp mặt
 Ngày 25/8, Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình tổ chức Gặp mặt nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 
 

 Tham dự Lễ gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành. 

 
 
Đồng chí Đỗ Văn Khâm, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi gặp mặt
 
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở đã báo cáo kết quả hoạt động nổi bật của ngành Thông tin và Truyền thông Ninh Bình đối với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh Bưu chính, Viễn thông - Internet, Công nghệ thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở. 
 
Lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản
 
Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực báo chí được tăng cường, đảm bảo các cơ quan báo chí trên địa bàn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí bám sát các sự kiện trong nước và trong tỉnh, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội.  
 
Việc rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí thường trú và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh được Sở triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Việc theo dõi hoạt động các trang thông tin điện tử tổng hợp của các sở, ngành được quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 12 trang thông tin điện tử tổng hợp và 1640 trang thông tin điện tử có chủ sở hữu là người Ninh Bình. 
 
Lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất bản được thực hiện tốt. Trên địa bàn tỉnh hiện có có 86 cơ sở in, trong đó có 10 cơ sở thuộc loại hình cơ sở in phải cấp phép hoạt động. Việc cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định. 
 
Hàng năm, triển khai có kết quả sự kiện Ngày sách Việt Nam và gắn với các chủ đề như Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, Trưng bày và triển lãm tư liệu “Hoàng sa- Trường sa”; Triển lãm “ảnh “Non nước Ninh Bình” và tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực như tọa đàm, hội thảo, vẽ tranh, trao học bổng cho các học sinh nghèo …thu hút đông đảo  bạn đọc, nhân dân và học sinh trên địa bàn tỉnh đến tham quan Triển lãm sách, ảnh và Hội thi. 
 
Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thực hiện có kết quả; Công tác thông tin tuyên truyền, thông tin cơ sở đều được quan tâm triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Nổi bật ở việc thông tin tuyên truyền về biển đảo, xây dựng nông thôn mới, du lịch, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm … Đặc biệt, trong những năm qua, Sở đã tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của 8 Đài truyền thanh cấp huyện và 145 đài truyền thanh cấp xã để có cơ sở báo cáo Bộ TT&TT cải tạo, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh cấp xã trong giai đoạn 2016-2020. Đến nay, đã cải tạo, nâng cấp được 48/145 đài truyền thanh cấp xã, góp phần quan trọng vào việc thông tin tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
Lĩnh vực Công nghệ thông tin:  Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin đã có nhiều cố gắng, đã chú trọng xây dựng và ban hành những cơ chế, chính sách về công nghệ thông tin; đồng thời, thực hiện có quả các nhiệm vụ và giải pháp, từng bước xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình. Sở đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 36ª/NQ-CP, Kế hoạch ứng ứng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020; Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, 100% cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình có mạng nội bộ LAN và internet kết nối băng thông rộng; 27/27 đơn vị đã có trang TTĐT; 97% cán bộ, công chức của tỉnh được cung cấp hộp thư điện tử; Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc trên 60%; Tỷ lệ trao đổi văn bản qua thư điện tử giữa các cơ quan trong tỉnh, thành phố trên 75%; Tỷ lệ trao đổi văn bản qua thư điện tử với các cơ quan bên ngoài tỉnh khoảng 50%. 
 
Đã tham mưu UBND tỉnh triển khai cung cấp các thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tính đến thời điểm 31/7/2017, trên hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh đã cung cấp 1.522 thủ tục hành chính từ mức độ 2 đến mức độ 4. Trong đó, có 1.087 thủ tục mức độ 2; 354 thủ tục mức độ 3; 81 thủ tục mức độ 4. Hoàn tất việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý VNPT-iOfffice cho tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và thực hiện kết nối liên thông hệ thống 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã. 
 
Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông: Công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện với nhiều giải pháp tích cực, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và CNTT tỉnh Ninh Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025 tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin liên lạc của người dân. Toàn tỉnh hiện có 06 doanh nghiệp bưu chính cung cấp các dịch vụ bưu chính đa dạng với 155 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân đạt 1,7 km/điểm phục vụ; 100% số xã, phường, thị trấn có điểm phục vụ; 100% số xã có thư, báo đến trong ngày; 100% xã, phường, thị trấn đã có đường truyền cáp quang tốc độ cao về đến trung tâm và khu tập trung đông dân cư; 54/54 cơ quan Đảng, Nhà nước đã được lắp đặt thiết bị và đường truyền cáp quang tốc độ cao thuộc mạng truyền số liệu chuyên dùng; mạng thông tin di động đã được đầu tư với 1.327 trạm BTS các loại đảm bảo phủ sóng khoảng 98 % diện tích tự nhiên của tỉnh (đối với sóng 2G). 
 

Đồng chí Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở nhận hoa chúc mừng của Lãnh đạo Chi nhánh Viettel Ninh Bình
 
 
Trên địa bàn tỉnh có 300 đại lý internet và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; các đại lý đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet, trò chơi điện tử. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực internet được tăng cường. 
 
Những kết quả đạt được trong công tác quản lý của Sở trong thời gian qua đã phần nào khẳng định được vai trò, vị trí của ngành Thông tin và Truyền thông Ninh Bình đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như:  Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước; 9 lần được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; 3 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc Sở...
 
 
Văn nghệ chào mừng Lễ Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông
 
Tại buổi Gặp mặt, đồng chí Lâm Văn Toàn - Giám đốc Sở đã một lần nữa khẳng định lịch sử vẻ vang của ngành Thông tin Truyền thông. Trong những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông Ninh Bình luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của ngành và là động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. 
 
Qua buổi Gặp mặt, các cán bộ, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông Ninh Bình đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vẻ vang của ngành và thể hiện quyết tâm xây dựng ngành Thông tin & Truyền thông ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội địa phương./.
 
BCXB
 
Các tin khác
Lãnh đạo Sở Thông Tin và Truyền Thông thăm và chúc Tết các đơn vị Viễn thông trên địa bàn tỉnh
Khai mạc Trưng bày báo Xuân Mậu Tuất 2018
Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017
Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết việc thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 20...
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 22°C
Cao nhất: 23°C
Thấp nhất: 18°C
Độ ẩm: 76%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4343563
Số người trực tuyến:512
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn