Giới thiệu văn bản
Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII
Ngày đăng: 1/12/2017
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành các Nghị quyết.

Gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.
 

Trang Thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn các Nghị quyết:

Nghị quyết số 18-NQ/TW: Tải File

Nghị quyết số 19-NQ/TW: Tải File

Nghị quyết số 20-NQ/TW: Tải File

Nghị quyết số 21-NQ/TW: Tải File

Các tin khác
Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 22°C
Cao nhất: 23°C
Thấp nhất: 18°C
Độ ẩm: 76%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4343691
Số người trực tuyến:613
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn