Sống và làm việc theo gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh
NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM PHẢI NHƯ THẾ NÀO?
Ngày đăng: 2/2/2012


        Thế nào mới xứng đáng là người đảng viên Đảng Lao động Việt Nam?
        Tuyên ngôn của Đảng đã trả lời rõ câu ấy:
        Đảng Lao động Việt Nam sẽ gồm những công nhân, nông dân và lao động trí óc yêu nước nhất, hăng hái nhất, cách mệnh nhất. Nó sẽ gồm những người kiên quyết phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự lao động, những người chí công vô tư, làm gương mẫu trong công cuộc kháng chiến kiến quốc.
        Như thế là rõ.
        Ai mà không như thế, thì không xứng đáng là người đảng viên Đảng Lao động Việt Nam.
        Làm gương mẫu thế nào?
        Nói chung, thì người đảng viên ở bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ địa vị nào và hoàn cảnh nào, cũng phải luôn luôn:
        - Đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
        - Phải ra sức tham gia công việc kháng chiến.
        - Phải gần gũi dân chúng, thương yêu giúp đỡ dân chúng, tổ chức và lãnh đạo dân chúng.
        - Phải giữ vững đạo đức cách mệnh là chí công vô tư.
        Nói riêng từng người, thì đảng viên quân nhân:
        - Phải luôn luôn giữ gìn kỷ luật, và quý trọng, tiết kiệm của công.
        - Phải ra sức học tập chính trị và quân sự.
        - Phải thương yêu anh em trong đội và dân chúng.
        - Phải thi đua giết giặc lập công.
        Đảng viên công nhân:
        - Phải cố gắng học tập chính trị, văn hóa và trau dồi kỹ thuật.
        - Phải thi đua tiết kiệm nguyên liệu, tăng năng suất.
        - Phải giúp anh em cùng tiến bộ.
        Đảng viên nông dân:
        - Phải cố gắng học tập chính trị và văn hóa.
        - Phải ra sức hoạt động trong nông hội và ở địa phương mình.
        - Phải thi đua tăng gia sản xuất, làm cho quân và dân ta no cơm ấm áo.
        Đảng viên trí thức:
        - Phải gần gũi, học tập và giúp đỡ quần chúng công nông. Phải “công nông hóa”.
        - Phải cố thực hiện và giúp đỡ anh em thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
        Nói tóm lại: Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng.
        Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo.
        Mà muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình, thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu. Thế là làm cho dân tin Đảng, phục Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và của Chính phủ.
        Đảng viên nào không được dân tin, dân phục, dân yêu thì chưa xứng đáng là một người đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam.
        Vì vậy, mỗi đảng viên phải luôn luôn cố gắng.
                                              (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.188-190)
 

 

Các tin khác
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư
Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong học tập, thực hiện Nghị quyết của Đảng
TỰ PHÊ BÌNH
NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM PHẢI NHƯ THẾ NÀO?
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 26°C
Thấp nhất: 19°C
Độ ẩm: 82%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4649519
Số người trực tuyến:505
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn