Sống và làm việc theo gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong học tập, thực hiện Nghị quyết của Đảng
Ngày đăng: 6/4/2012
Ngày 16/01/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Nghị quyết số 12-NQ/TW đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có nội dung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách, đó là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, cùng với việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định đã có về xây dựng Đảng và để thực hiện tốt vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất, các tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên, trong thời gian tới cần tổ chức xây dựng kế hoạch học tập và chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, sát hợp với đảng bộ, chi bộ mình để thực hiện những nội dung của Nghị quyết một cách nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo cấp trên, đồng thời xác định trọng tâm là vừa phải làm tốt nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên (đối tượng chủ yếu là đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý); vừa phải tập trung chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Mặt khác, ở chi bộ, đảng bộ cơ sở phải coi trọng triển khai làm tốt nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.      
Tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ thường xuyên chứ không phải là giải pháp nhất thời, đó là vũ khí để rèn luyện đảng viên, nhằm làm cho mỗi người tốt hơn, tiến bộ hơn và tăng cường đoàn kết nội bộ. Để làm tốt điều này thì đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện, sau đó đến đảng viên. Bên cạnh đó vai trò kiểm tra, giám sát của chi bộ và nhận xét, đóng góp ý kiến của cấp ủy nơi cư trú và quần chúng nhân dân là rất cần thiết. Về nội dung này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: Phải luôn luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên. Một đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ…(HCM Toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 7, tr.269).      

Đ/c Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại Sở TT&TT     Ảnh: BCXB

Cùng với việc làm tốt tự phê bình và phê bình, chi bộ, Đảng bộ cơ sở tập trung chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ; trong đó điểm then chốt là thường xuyên duy trì và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Thực hiện dân chủ trong Đảng là cơ sở để thực hiện dân chủ xã hội. Muốn thực hiện dân chủ tốt thì tổ chức Đảng phải trong sạch, vững mạnh, nếu không sẽ dẫn đến ttình trạng tập trung quan liêu, dân chủ hình thức hoặc dân chủ quá trớn. Đồng thời, phải phân định rõ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Việc gì tập thể đã bàn kỹ rồi phải giao cho một người chịu trách nhiệm điều hành và tổ chức thực hiện hoặc từng lĩnh vực phải có người phụ trách, như vậy công việc mới hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, nếu không sẽ sinh ra dựa dẫm, ỷ lại. Song khi thực hiện nguyên tắc này phải kiên quyết chống lại bệnh độc đoán, chuyên quyền, vi phạm dân chủ, dựa dẫm tập thể, không dám quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm, hoặc bao biện, ôm đồm…
Triển khai nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết này, tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân. Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, của đơn vị mình và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đưa nội dung này là một trong những nội dung cần bàn trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên trước hêt phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngay trong học tập và thực hiện Nghị quyết của Đảng, của chi bộ…từ đó mới nhận thức đúng về nghị quyết và đề ra chương trình hành động sát hợp với từng đơn vị và cá nhân.
Tin tưởng chắc chắn rằng, trong đợt triển khai quán triệt, học tập và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng tới đây, các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, sáng tạo, đổi mới phương pháp học tập và triển khai thực hiện nghị quyết, góp phần tích cực vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để từng cơ sở Đảng và toàn Đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh hơn, xứng đáng là đội ngũ tiên phong, là lực lượng lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội./.
                                                                                     
Trọng Sơn
Các tin khác
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tấm gương Bác Hồ về cần kiệm liêm chính chí công vô tư
Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong học tập, thực hiện Nghị quyết của Đảng
TỰ PHÊ BÌNH
NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM PHẢI NHƯ THẾ NÀO?
VĂN BẢN MỚI
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 26°C
Thấp nhất: 19°C
Độ ẩm: 82%
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4649512
Số người trực tuyến:501
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn