VĂN BẢN - TÀI LIỆU CỦA TỈNH
Tìm kiếm theo tên:
Tên Văn BảnNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải File
123/KH-UBND 28/12/2016 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình 2017
129/KH-UBND 3/10/2017 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình 2018
1329/QÐ-UBND 3/10/2017 Quyết định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
16/KH-UBND 6/3/2018 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/BCSĐ ngày 13/2/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành cồn nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh
09/KH-UBND 15/1/2018 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 08-KL/BCS ngày 10/01/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07 -NQ/BCSĐ ngày 13/02/2017 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.
04/VP-UBND 4/1/2018 Triển khai Thông tư số 49/2017/TT-BGTVT ngày 15/12/2017 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
02/VP-UBND 4/1/2018 thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
04/KH-UBND 25/1/2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
71/VP-UBND 29/1/2018 Triển khai Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng
38/UBND-VP3 9/2/2018 Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)
115/VP-UBND 23/2/2018 Triển khai Thông tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
03/KH-UBND 25/1/2018 Kế hoạch tổ chức một số hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
12/CÐ-BATGT 23/1/2018 Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Quốc gia và dịp cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ Hội Xuân 2018
121/KH-BCÐ 10/1/2018 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018
02/KH-UBND 15/1/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
01/CT-UBND 2/1/2018 Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Mậu Tuất năm 2018
892/UBND-VP4 22/12/2017 triển khai Nghị định số 142/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
613/VP-UBND 21/12/2017 ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
609/VP-UBND 19/12/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BKKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
606/VP-UBND 19/12/2017 triển khai thực hiện Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học
468/UBND-VP3 20/12/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
595/UBND-VP6 5/12/2017 tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh
580/VP-UBND 6/12/2017 triển khai Thông tư số 46/TT-BGTVT ngày 27/11/2017 và xác thực văn bản hợp nhất của Bộ Giao thông vận tải
595/VP-UBND 13/12/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
589/VP-UBND 11/12/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 06/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
585/VP-UBND 8/12/2017 thực hiện Quy định về giá bán điện
581/QÐ-UBND 1/12/2017 Quyết định ban công bố Danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết các Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
533/VP-UBND 15/11/2017 thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
527/VP-UBND 14/11/2017 Thực hiện Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
561/VP-UBND 27/11/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
551/VP-UBND 22/11/2017 triển khai các Thông tư số 41/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 và Thông tư số 42/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ giao thông vận tải
543/VP-UBND 20/11/2017 triển khai thực hiện Quyết định 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
541/VP-UBND 20/11/2017 triển khai thực hiện Nghị định Quy định chi tiết một số điều hòa của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
538/VP-UBND 17/11/2017 triển khai các Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 và Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải
441/UBND-VP3 29/11/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
508/VP-UBND 8/11/2017 triển khai thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ
507/VPUBND 8/11/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ
516/VP-UBND 8/11/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ
123/KH-UBND 31/10/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
27/2017/QÐ-UBND 11/9/2017 Quyết định bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1993 đến ngày 31/121994
45-KH/TU 16/2/2017 Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017"Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu "
13-HD/BTGTU 17/2/2017 Hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017"Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, nhất là người đứng đầu "
338/QÐ-UBND 21/6/2017 Về việc công bố Danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
337/QÐ-UBND 21/6/2017 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích, thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
12-HD/BTG 16/2/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/04/1992 - 01/04/2017)
Trang 1/2 - 1 2
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 26C
Thấp nhất: 19C
Độ ẩm: 82
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4656202
Số người trực tuyến:578
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn