VĂN BẢN - TÀI LIỆU CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm theo tên:
Tên Văn BảnNgày ban hànhTrích yếu nội dungTải File
06/2010/TT-BTTTT 11/2/2010 Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước
07/2010/TT-BTTTT 26/3/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
08/2010/TT-BTTTT 26/3/2010 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
10/2010/TT-BTTTT 26/3/2010 Quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định qua mạng viễn thông
11/2010/TT-BTTTT 14/5/2010 Quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động
13/2010/TT-BTTTT 20/5/2010 Quy định áp dụng định mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tầu cá và định mức hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2010.
55/2010/NÐ-CP 24/5/2010 Nghị định 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
49/2010/QH12 28/6/2010 Luật Bưu chính
14/2010/TT-BTTTT 29/6/2010 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
15/2010/TT-BTTTT 1/7/2010 Quy định về điều kiện phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh
49/2010/QÐ-TTg 19/7/2010 V/v phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
16/2010/TT-BTTTT 19/7/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc san
17/2010/TTLT-BTTTT-BNV 27/7/2010 Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
18/2010/TT-BTTTT 30/7/2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Viễn thông
19/2010/TT-BTTTT 11/8/2010 Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
20/2010/TTLT - BTTTT - BYT 20/8/2010 Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
39/2009/TT-BTTTT 14/12/2009 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010
38/2009/TT-BTTTT 14/12/2009 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích
37/2009/TT-BTTTT 14/12/2009 Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
42/2009/QH12 4/12/2009 Luật Tần số vô tuyến điện của Quốc hội, số 42/2009/QH12
41/2009/QH12 4/12/2009 Luật Viễn thông
36/2009/TT-BTTTT 3/12/2009 Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện
29/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất
30/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
31/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất
33/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất
34/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
35/2009/TT-BTTTT 19/11/2009 Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất đường dài trong nước và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
12/2010/TT-BTTTT 18/5/2010 Quy định việc cập nhập thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.
102/2009/NÐ-CP 6/11/2009 Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
125/2009/QÐ-TTg 23/10/2009 Về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
28/2009/TT-BTTTT 14/9/2009 Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tậttiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
103/2009/QÐ-TTG 12/8/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử
27/2009/TT-BTTTT 3/8/2009 Ban hành "Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000 MHz)
26/2009/TT-BTTTT 31/7/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
25/2009/TT-BTTTT 24/7/2009 Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông
24/2009/TT-BTTTT 23/7/2009 Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông
23/2009/TT-BTTTT 20/7/2009 Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010
1634/2008/NÐ-CP 3/9/2008 Về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
22/2009/TT-BTTTT 24/6/2009 Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước
21/2009/TT-BTTTT 22/6/2009 Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
20 /2009/TT-BTTTT 28/5/2009 Quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích
17/2009/TT-BTTTT 27/5/2009 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
50/2009/NÐ-CP 25/5/2009 Bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/ NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
16/2009/TTLT-BTTTT-BCA 12/5/2009 Về phối hợp phòng, chống in lậu
Trang 4/5 - 1 2 3 4 5
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 29C
Thấp nhất: 22C
Độ ẩm: 73
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 4488834
Số người trực tuyến:439
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông
Giấy phép hoạt động số 135/GP-TTĐT, ngày 11/09/2015 của Cục PT-TH&TTĐT - Bộ TT&TT
Địa chỉ: Phố 4, đường Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 0229.3889238, Fax:0229.3889239
Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn